Bluetooth Headset BH 303 - Laddare

background image

Laddare

Kontrollera modellnumret på laddaren
innan den används tillsammans med
headsetet. Headsetet är avsett att
användas med laddarna AC-3, AC-4 och
DC-4.

Varning! Använd endast
laddare som godkänts av
Nokia för användning med

just det här tillbehöret. Om andra
tillbehör kopplas in kan telefonens
typgodkännande och garanti bli ogiltiga,
dessutom kan det innebära en fara.

När du kopplar ur något tillbehör från ett
vägguttag håller du i kontakten, aldrig i
sladden.

background image

SVENSKA