Bluetooth Headset BH 303 - Koppla ihop headsetet med andra enheter

background image

Koppla ihop headsetet med

andra enheter

1. Kontrollera att den mobila enheten

är påslagen och att headsetet är
avstängt.

background image

SVENSKA

2. Håll av/på-knappen intryckt tills

den gröna indikatorlampan börjar
blinka snabbt.

3. Aktivera den mobila enhetens

Bluetooth-funktion och ställ in
enheten på att söka efter
Bluetooth-enheter.

4. Välj headsetet i listan med

påträffade enheter.

5. Ange lösenordet 0000 för att

koppla ihop och ansluta headsetet
till enheten. I vissa enheter kan det

bli nödvändigt att göra
anslutningen separat efter
hopkopplingen. Du behöver bara
koppla ihop headsetet med
enheten en gång.

Om hopkopplingen lyckas avger
headsetet en ljudsignal och visas på
enhetsmenyn där de Bluetooth-
enheter som för närvarande är
hopkopplade visas. Nu kan headsetet
användas.