Bluetooth Headset BH 303 - Inledning

background image

Inledning

Med Nokia Bluetooth-headsetet
BH-303 kan du ringa och ta emot
samtal när du är ute och rör på dig. Du
kan använda headsetet med
kompatibla enheter som stöder
trådlös Bluetooth-teknik.

Läs den här användarhandboken
noggrant innan du börjar använda
headsetet. Läs även
användarhandboken till den mobila
enheten eftersom den innehåller
viktig information om säkerhet och
underhåll. Förvara headsetet och dess
tillbehör utom räckhåll för små barn.