Bluetooth Headset BH 303 - Radera eller återställa inställningarna

background image

Radera eller återställa

inställningarna

Om du vill radera alla inställningar för
hopkoppling på headsetet stänger du

background image

SVENSKA

av headsetet och håller samtidigt ned
av/på-knappen och svara/avsluta-
knappen tills den röda och gröna
indikatorlampan börjar blinka
växelvis.

Om headsetet slutar fungera trots att
det är laddat och du vill återställa det
sätter du in headsetet i laddaren och
trycker samtidigt på på/av-knappen
och svara/avsluta-knappen.