Bluetooth Headset BH 303 - Stell og vedlikehold

background image

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses
design og håndverk, og bør behandles
med forsiktighet. Følgende råd hjelper
deg å overholde garantibestemmelsene.

• Oppbevar enheten på et tørt sted.

Nedbør, fuktighet og alle typer væsker
inneholder mineraler som vil føre til
rust på elektroniske kretser. Hvis
enheten blir våt, lar du den tørke helt.

background image

NORSK

• Ikke bruk eller oppbevar enheten i

støvete og skitne omgivelser. De
bevegelige delene og elektroniske
komponentene kan bli ødelagt.

• Oppbevar ikke telefonen i varme

omgivelser. Høye temperaturer kan
redusere levetiden på elektronisk
utstyr, ødelegge batterier, og
deformere eller smelte plastdeler.

• Oppbevar ikke telefonen i kalde

omgivelser. Når enheten oppnår
normal temperatur igjen, kan det
dannes fuktighet inne i enheten som
kan skade elektroniske kretskort.

• Ikke forsøk å åpne enheten.

• Du må ikke slippe, dunke eller riste

enheten. Røff håndtering kan
ødelegge innvendige kretskort og
finmekanikk.

• Bruk ikke sterke kjemikalier eller

vaskemidler til å rengjøre enheten.

• Mal ikke enheten. Maling kan tette de

bevegelige delene og forhindre at
enheten fungerer skikkelig.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder
både enheten, batteriet, laderen og alt
annet ekstrautstyr. Hvis noen av
enhetene ikke fungerer på riktig måte,
må du kontakte nærmeste autoriserte
servicested for å få utført service.

Avhending
Symbolet med en utkrysset
avfallsdunk på produkt,
dokumentasjon eller innpakning
skal minne deg om at innenfor

EU må alle elektriske og elektroniske
produkter, batterier og akkumulatorer
leveres på egne innsamlingssteder når de
ikke brukes lenger. Ikke kast disse
produktene som usortert, kommunalt
avfall.

Lever produktene på et innsamlingssted
slik at miljøet eller mennesker ikke
kommer til skade som et resultat av at
avfall ikke håndteres på riktig måte, og
for å fremme resirkulering og gjenbruk av
materielle ressurser. Informasjon om
innsamlingen kan du få der du kjøpte
produktet, hos renovasjonsetaten,

background image

NORSK

nasjonale miljøorganisasjoner eller hos
den lokale Nokia-representanten. Hvis du
vil ha mer informasjon, kan du se
produktets Eco-deklarasjon eller
informasjon for hvert enkelt land på
www.nokia.com.