Bluetooth Headset BH 303 - Ladere

background image

Ladere

Kontroller modellnummeret på laderen
før du bruker den sammen med dette
headsettet. Headsettet er beregnet for
bruk med ladere av typen AC-3, AC-4 og
DC-4.

Advarsel: Bruk bare ladere
som er godkjent av Nokia for
bruk med dette

ekstrautstyret. Bruk av andre typer kan
oppheve all godkjenning og garanti, og
kan være farlig.

Når du kobler fra strømkabelen på
ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut
kontakten, og ikke dra i ledningen.