Bluetooth Headset BH 303 - Trådløs Bluetooth-teknologi

background image

Trådløs Bluetooth-teknologi

Med trådløs Bluetooth-teknologi kan
du koble sammen kompatible enheter
uten kabler. Det er ikke nødvendig

med fri siktlinje mellom mobilenheten
og headsettet, men avstanden mellom
dem bør ikke være mer enn 10 meter.
Tilkoblingen kan imidlertid forstyrres
av hindringer, for eksempel vegger,
eller andre elektroniske enheter.

Headsettet er kompatibelt med
Bluetooth-spesifikasjonen 2.0 + EDR
som støtter Headset Profile 1.1 og
Hands-free Profile 1.5. Ta kontakt med
produsentene av andre enheter for å
fastslå kompatibiliteten med denne
enheten.

Det kan være restriksjoner for bruk av
Bluetooth-teknologi i enkelte
områder. Ta kontakt med lokale
myndigheter eller
tjenesteleverandøren.

background image

NORSK