Bluetooth Headset BH 303 - Innledning

background image

Innledning

Nokia Bluetooth-headsettet BH-303
gjør det mulig å ringe og motta
samtaler når du er på farten. Du kan
bruke headsettet med kompatible
enheter som støtter trådløs
Bluetooth-teknologi.

Les nøye gjennom denne
brukerhåndboken før du bruker
headsettet. Les også brukerhåndboken
for mobilenheten din. Der finner du
viktig informasjon om sikkerhet og
vedlikehold. Oppbevar headsettet med
tilbehør utilgjengelig for barn.