Bluetooth Headset BH 303 - Fjerne innstillinger eller tilbakestille

background image

Fjerne innstillinger eller

tilbakestille

Du sletter alle sammenkoblings-
innstillingene fra headsettet ved å slå
av headsettet og holde inne av/på-
knappen og svar/avslutning-knappen
til indikatorlampen begynner å lyse
rødt og grønt vekselvis.

Hvis headsettet slutter å virke til tross
for at det er ladet opp, kan du
tilbakestille headsettet ved å koble det
til en lader og trykke på av/på-
knappen og svar/avslutning-knappen
samtidig.

background image

NORSK