Bluetooth Headset BH 303 - Anropshåndtering

background image

Anropshåndtering

Når du skal ringe, bruker du
mobilenheten som vanlig når
headsettet er koblet til enheten.

background image

NORSK

Hvis enheten støtter tilbakeringing til
det sist ringte nummeret med
headsettet, trykker du to ganger på
svar/avslutning-knappen når det ikke
er noen aktiv samtale.

Hvis enheten støtter taleoppringing
med headsettet, holder du inne svar/
avslutning-knappen når det ikke er
noen aktiv samtale, og fortsetter som
beskrevet i brukerhåndboken for
enheten.

Du svarer på et anrop eller avslutter en
samtale ved å trykke på svar/
avslutning-knappen. Du avviser et
innkommende anrop ved å trykke på
svar/avslutning-knappen to ganger.

Du justerer headsetvolumet ved å
trykke opp eller ned på volumknappen.

Du slår av eller på lyden på
mikrofonen ved å trykke midt på
volumknappen.

Du flytter samtalen fra headsettet til
en kompatibel enhet ved å holde inne
svar/avslutning-knappen.