Bluetooth Headset BH 303 - Verzorging en onderhoud

background image

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van
toonaangevend ontwerp en
vakmanschap en moet met zorg worden
behandeld. De volgende tips kunnen u
helpen om de garantie te behouden.

• Houd het apparaat droog. Neerslag,

vochtigheid en allerlei soorten
vloeistoffen of vocht kunnen
mineralen bevatten die corrosie van
elektronische schakelingen
veroorzaken. Wordt het apparaat toch
nat, laat het dan volledig opdrogen.

• Gebruik of bewaar het apparaat niet

op stoffige, vuile plaatsen. De
bewegende onderdelen en
elektronische onderdelen kunnen
beschadigd raken.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen

waar het heet is. Hoge temperaturen
kunnen de levensduur van
elektronische apparaten bekorten,
batterijen beschadigen en bepaalde

kunststoffen doen vervormen of
smelten.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen

waar het koud is. Wanneer het
apparaat weer de normale
temperatuur krijgt, kan binnen in het
apparaat vocht ontstaan, waardoor
elektronische schakelingen
beschadigd kunnen raken.

• Probeer het apparaat niet open te

maken.

• Laat het apparaat niet vallen en stoot

of schud niet met het apparaat. Een
ruwe behandeling kan de interne
elektronische schakelingen en fijne
mechaniek beschadigen.

• Gebruik geen agressieve chemicaliën,

oplosmiddelen of sterke
reinigingsmiddelen om het apparaat
schoon te maken.

• Verf het apparaat niet. Verf kan de

bewegende onderdelen van het

background image

NEDERLANDS

apparaat blokkeren en de correcte
werking belemmeren.

Alle bovenstaande tips gelden voor het
apparaat, de batterij, de lader en andere
toebehoren. Neem contact op met het
dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als
enig apparaat niet goed werkt.

Verwerking van afval
De doorgestreepte container op
het product, de documentatie of
de verpakking dient ter
herinnering dat binnen de

Europese Unie alle elektrische en
elektronische producten, batterijen en
accu's moeten worden aangeboden voor
gescheiden afvalverzameling aan het
einde van de levensduur van de
desbetreffende artikelen. Bied deze
producten niet aan bij het gewone
huisvuil.

Bied de producten aan bij een
inzamelpunt. Hierdoor voorkomt u
mogelijke schade aan het milieu of de
menselijke gezondheid als gevolg van het
ongecontroleerd deponeren van afval en

bevordert u duurzaam hergebruik van
materiële hulpbronnen. Informatie over
het inzamelen van afval is verkrijgbaar bij
de leverancier van het product, de lokale
milieudienst, nationale organisaties op
het gebied van verantwoordelijkheid van
producenten, of de lokale Nokia-
vertegenwoordiger. Meer informatie
vindt u op www.nokia.com onder de Eco-
Verklaring van een product of bij de
landspecifieke informatie.