Bluetooth Headset BH 303 - Informatie over de batterij

background image

Informatie over de batterij

Het apparaat werkt op een oplaadbare
batterij. De batterij kan honderden keren
worden opgeladen en ontladen maar na
verloop van tijd treedt slijtage op. Laad
de batterij alleen op met laders die door
Nokia voor dit apparaat zijn
goedgekeurd.

Haal de lader uit het stopcontact
wanneer u deze niet gebruikt. Houd niet
een volledig opgeladen batterij
gekoppeld aan de lader omdat de
levensduur van de batterij kan afnemen
wanneer deze wordt overladen. Als een
volledig opgeladen batterij niet wordt
gebruikt, wordt deze na verloop van tijd
automatisch ontladen.

Gebruik nooit een beschadigde lader.

De capaciteit en de levensduur van de
batterij nemen af wanneer u het
apparaat op hete of koude plaatsen
bewaart (zoals in een afgesloten auto in
de zomer of in winterse
omstandigheden). Probeer de batterij

altijd te bewaren op een temperatuur
tussen 15°C en 25°C (59°F en 77°F). Een
apparaat met een warme of koude
batterij kan gedurende bepaalde tijd
onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de
batterij volledig opgeladen is. De
batterijprestaties zijn met name beperkt
in temperaturen beduidend onder het
vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De
batterijen kunnen dan ontploffen.
Batterijen kunnen ook ontploffen als
deze beschadigd zijn.

background image

NEDERLANDS