Bluetooth Headset BH 303 - Aan de slag

background image

Aan de slag

De hoofdtelefoon bevat de volgende
onderdelen zoals weergegeven op de
titelpagina: aan/uit-toets (1),
aansluiting voor de oplader (2),
oorstuk (3), microfoon (4), oorlus (5),
volumetoets (6), indicatorlampje (7)
en toets voor beantwoorden/
beëindigen (8).

U kunt de hoofdtelefoon pas
gebruiken nadat u de batterij hebt
opgeladen en de hoofdtelefoon aan

een compatibel apparaat hebt
gekoppeld.

Bepaalde delen van de hoofdtelefoon zijn
magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen
door de hoofdtelefoon worden
aangetrokken. Houd creditcards en
andere magnetische opslagmedia uit de
buurt van de hoofdtelefoon, anders
kunnen de gegevens die op deze media
zijn opgeslagen worden gewist.

background image

NEDERLANDS