Bluetooth Headset BH 303 - Oprettelse af binding til headsettet

background image

Oprettelse af binding til

headsettet

1. Kontrollér, at mobilenheden er

tændt, og at headsettet er slukket.

2. Tryk på tænd/sluk-tasten og hold

den nede, indtil den grønne
indikator begynder at blinke
hurtigt.

3. Aktivér telefonens Bluetooth-

funktion, og indstil den til at søge
efter Bluetooth-enheder.

background image

DANSK

4. Vælg headsettet på listen over

fundne enheder.

5. Indtast adgangskoden 0000 for at

oprette en binding og oprette
forbindelse mellem headsettet og
enheden. På nogle enheder skal du
oprette forbindelsen separat, efter
at der er oprettet en binding. Det er
kun nødvendigt at oprette en

binding mellem headsettet og
enheden én gang.

Hvis bindingen oprettes, bipper
headsettet, og bindingen vises nu i
enhedens menu, hvor du kan se de
Bluetooth-enheder, som aktuelt er
forbundet med enheden. Headsettet
er nu klar til brug.