Bluetooth Headset BH 303 - Opladning af batteriet

background image

Opladning af batteriet

Headsettet har et internt,
genopladeligt batteri, der ikke kan
tages ud. Forsøg derfor ikke at fjerne
batteriet fra enheden, da du dermed
kan beskadige enheden.

1. Sæt opladeren i en stikkontakt.

2. Slut ladekablet til opladerstikket.

Den røde indikator lyser under
opladning. Det kan tage lidt tid, før

background image

DANSK

opladningen starter. Hvis
opladningen ikke starter, skal du
tage opladeren ud, sætte den i og
prøve igen. Det kan tage op til 1½
time at oplade batteriet helt.

3. Når batteriet er fuldt opladet, lyser

indikatoren grønt. Tag
opladerstikket ud af headsettet og
stikkontakten.

Det fuldt opladte batteri har strøm til
op til 6½ timers taletid eller op til 150
timers standbytid. Tale- og
standbytiderne kan dog variere, når
det bruges med forskellige kompatible
Bluetooth-enheder,
brugerindstillinger, brugerstile og
miljøer.

Headsettet bipper, og den røde
indikator begynder at blinke, når
batteriet er ved at løbe tør for strøm.