Bluetooth Headset BH 303 - Batterioplysninger

background image

Batterioplysninger

Enheden får strøm fra et genopladeligt
batteri. Selvom batteriet kan oplades og
aflades hundredvis af gange, har det en
begrænset levetid. Oplad kun batteriet
med opladere, der er godkendt af Nokia
og udviklet til denne enhed

Frakobl opladeren fra stikkontakten og
enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig
et fuldt ladet batteri være tilsluttet en
oplader, da overopladning kan forkorte
batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet
batteri ikke bliver anvendt, vil det miste
ladningen med tiden.

Benyt aldrig en beskadiget oplader.

Batteriets kapacitet og levetid forringes,
hvis det opbevares i varme eller kolde
omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm
sommer- eller kold vinterdag. Batteriet
bør altid opbevares ved mellem 15° C og
25° C. En enhed med et varmt eller koldt
batteri kan midlertidigt gå ud af drift,
selvom batteriet er fuldt opladet.
Batteriers funktionsdygtighed forringes
væsentligt ved temperaturer et stykke
under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan
eksplodere. Batterier kan også
eksplodere, hvis de er beskadiget.