Bluetooth Headset BH 303 - Sletning af indstillinger eller nulstilling

background image

Sletning af indstillinger eller

nulstilling

Hvis du vil nulstille indstillingerne for
binding, skal du slukke headsettet og
trykke på og holde tænd/sluk-tasten
og besvar/afslut-tasten nede, indtil
indikatoren begynder at blinke
skiftevis rødt og grønt.

Hvis du vil nulstille headsettet, hvis
det holder op med at virke, selvom det
er opladet, skal du sætte headsettet i
en oplader og trykke på tænd/sluk-
tasten og på besvar/afslut-tasten
samtidigt.

background image

DANSK