Bluetooth Headset BH 303 - Håndtering af opkald

background image

Håndtering af opkald

Hvis du vil foretage et opkald, skal du
bruge mobilenheden på normal vis,
når headsettet er tilsluttet enheden.
Hvis enheden understøtter genopkald
til det seneste kaldte nummer med
dette headset, skal du trykke på
besvar/afslut-tasten to gange, når der
ikke er nogen igangværende opkald.
Hvis enheden understøtter
stemmestyrede opkald med
headsettet, skal du trykke på og holde
besvar/afslut-tasten nede, når der ikke
er nogen igangværende opkald, og
fortsætte som beskrevet i
brugervejledningen til enheden.
Tryk på besvar/afslut-tasten for at
besvare eller afslutte et opkald. Hvis
du vil afvise et indgående opkald, skal
du trykke på besvar/afslut-tasten to
gange.

Tryk lydstyrketasten op eller ned for at
justere headsettets lydstyrke.
Tryk på den midterste del af
lydstyrketasten for at slå mikrofonen
til eller fra.
Tryk på besvar/afslut-tasten, og hold
den nede for at overføre opkaldet
mellem headsettet og en kompatibel
enhed.